Vaše priestory na prenájom

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ RIADITEĽ

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ, ENERGETICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

– 3 roky


Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

– 2 roky


Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

– 1 rok

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1800 – 2000 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Komplexné riadenie procesov v technicko – prevádzkovej oblasti so zameraním na správu nehnuteľností. 

Riadenie výberových konaní v technicko – prevádzkovej oblasti so zameraním na rekonštrukcie, opravy nehnuteľností, projektové práce, revízie vyhradených technických zariadení.

Spracovanie a koordinácia plánov v technicko – prevádzkovej oblasti

Riadenie a koordinácia v oblasti dodávok energií.

Riadenie tímu regionálnych správcov nehnuteľností.

Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel – mierne pokročilý
 • Microsoft Word – mierne pokročilý
 • Microsoft Outlook – mierne pokročilý
 • znalosť legislatívy v príslušnej oblasti
 • strojopis – vítané

ŠPECIALISTA PRE OBLASŤ ENERGIÍ

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, ELEKTROTECHNICKÉ, ENERGIE, EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

nevyžaduje sa

 

Vodičský preukaz:

VP kategórie B výhodou

Mzdové ohodnotenie:

1300 – 1600 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Špecialista pre technicko-prevádzkového úseku pre oblasť energií má na starosti: riadenie vzťahov s dodávateľmi energií, rozpočítavanie spotreby jednotlivých druhov energií v objektoch, analytické práce v oblasti spotreby energií, technicko – administratívne práce v oblasti revízií v objektoch. Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

EKONÓM-ÚČTOVNíK

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

+ čiastočný homeoffice

 

Vzdelanie: EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

prax vítaná

 

Vodičský preukaz:

VP kategórie B výhodou

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1900 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Výkon podvojného účtovníctva pre spoločnosti s predmetom činnosti prenájom nehnuteľností – mesačné a ročné uzávierky, kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH,  dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladňa, bankové výpisy, interné doklady. Znalosť programu SOFTIP vítaná. Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Podvojné účtovníctvo – Pokročilý
 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

PERSONÁLNY MANAŽÉR

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie: PERSONALISTIKA

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

Prax:

Stredoškolské vzdelanie: 2 roky

Vysokoškolské vzdelanie I. st.: prax vítaná

Vysokoškolské vzdelanie II. st.: prax vítaná

(jedno z uvedených)

 

Vodičský preukaz:

VP kategórie B výhodou

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 2000 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Komplexná práca v oblasti zabezpečovania ľudských zdrojov, formovanie cieľov a zásad riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Prima Zdroj Považská Bystrica, spol. s r. o. Organizácia a vedenie výberových procesov, zapracovania a vzdelávania. Výkon komplexnej personálnej administratívy podľa aktuálnej legislatívy (príprava zmlúv a ostatných personálnych dokumentov, dochádzka, nástupy a výstupy zamestnancov, prihlášky a odhlášky sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne). Príprava podkladov pre spracovanie miezd externou spoločnosťou. Osobnostné predpoklady uchádzača sú zodpovednosť, diskrétnosť, záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia. Samozrejmosťou je znalosť legislatívy v oblasti personalistiky.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

REGIONÁLNY TECHNIK STREDNÉ POVAŽIE

Typ úvazku:

plný úväzok

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 17:00

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

nevyžaduje sa

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1600 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Správa budov a starostlivosť o nehnuteľnosti, v ktorých sú situovaný nájomníci. Rozvoj nehnuteľností a práca na nových projektoch. Zabezpečovanie revízií, energetickej efektívnosti a prieskumov trhu v oblasti. Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

REGIONÁLNY TECHNIK BANSKÁ BYSTRICA

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 17:00

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

nevyžaduje sa

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1100 – 1500 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Správa budov a starostlivosť o nehnuteľnosti, v ktorých sú situovaný nájomníci. Rozvoj nehnuteľností a práca na nových projektoch. Zabezpečovanie revízií, energetickej efektívnosti a prieskumov trhu v oblasti.

Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

ASISTENT RIADIACEHO PRACOVNÍKA Banská Bystrica

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

nevyžaduje sa

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

850 – 1000 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Evidencia a archivácia prijatej a odoslanej korešpondencie a iných materiálov. Spracovanie administratívy pre daný úsek. Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty, zhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaní.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Obchodná korešpondencia – pokročilý

VEDÚCI KONTROLÓR - ARCHIVÁR

Typ úvazku:

plný úväzok

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

Vzdelanie: EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

Prax:

2 roky

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1300 – 2000 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

 

Výkon všeobecnej kontroly v zmysle interných predpisov, potrieb spoločnosti a dispozícií.

Spracovanie analýz v zmysle interných predpisov, potrieb a dispozícií.

Kontrola dokumentov, odovzdávaných na archiváciu.

Zodpovednosť za archiváciu v zmysle platnej legislatívy a interných smerníc.

Spracovanie a pripomienkovanie interných smerníc a ostatných dokumentov

Ostatné znalosti

 • Strojopis – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý
 • Podvojné účtovníctvo – pokročilý

Zašlite nám svoj životopis!

**Prílohy je potrebné nahrať naraz, inak sa vždy zašle iba posledný nahraný súbor. Novým nahraním prílohy sa premaže pôvodná.

Alebo zašlite prosím svoj životopis na email:

sekretariat@primapx.sk

TECHNICKO-PREVÁDZKOVÝ NÁMESTNÍK

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ, ENERGETICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

Stredoškolské vzdelanie s maturitou

– 3 roky


Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa

– 2 roky


Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa

– 1 rok

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1800 – 2000 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Komplexné riadenie procesov v technicko – prevádzkovej oblasti so zameraním na správu nehnuteľností. 

Riadenie výberových konaní v technicko – prevádzkovej oblasti so zameraním na rekonštrukcie, opravy nehnuteľností, projektové práce, revízie vyhradených technických zariadení.

Spracovanie a koordinácia plánov v technicko – prevádzkovej oblasti

Riadenie a koordinácia v oblasti dodávok energií.

Riadenie tímu regionálnych správcov nehnuteľností.

Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Microsoft Excel – mierne pokročilý
 • Microsoft Word – mierne pokročilý
 • Microsoft Outlook – mierne pokročilý
 • znalosť legislatívy v príslušnej oblasti
 • strojopis – vítané