Vaše priestory na prenájom

ASISTENT/KA RIADIACEHO PRACOVNÍKA

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

 

Vzdelanie: EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

prax vítaná

 

Vodičský preukaz:

VP kategórie B výhodou

Mzdové ohodnotenie:

850 – 1100 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Komplexné riadenie sekretariátu riadiaceho pracovníka spoločnosti.  Evidencia a archivácia prijatej a odoslanej korešpondencie a materiálov sekretariátu. Administratívne práce. Vybavovanie firemnej korešpondencie, elektronickej pošty a telefonických hovorov. Zhotovovanie zápisov z porád, stretnutí a rokovaní

Ostatné znalosti

 • Obchodná korešpondencia – Pokročilý
 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

EKONÓM-ÚČTOVNíK

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

+ čiastočný homeoffice

 

Vzdelanie: EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

prax vítaná

 

Vodičský preukaz:

VP kategórie B výhodou

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1900 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Výkon podvojného účtovníctva pre spoločnosti s predmetom činnosti prenájom nehnuteľností – mesačné a ročné uzávierky, kompletné zabezpečenie spracovania účtovných dokladov, výkazov DPH,  dodávateľských a odberateľských faktúr, pokladňa, bankové výpisy, interné doklady. Znalosť programu SOFTIP vítaná. Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Podvojné účtovníctvo – Pokročilý
 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

PERSONÁLNY MANAŽÉR

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie: PERSONALISTIKA

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

Prax:

Stredoškolské vzdelanie: 2 roky

Vysokoškolské vzdelanie I. st.: prax vítaná

Vysokoškolské vzdelanie II. st.: prax vítaná

(jedno z uvedených)

 

Vodičský preukaz:

VP kategórie B výhodou

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 2000 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Komplexná práca v oblasti zabezpečovania ľudských zdrojov, formovanie cieľov a zásad riadenia ľudských zdrojov v spoločnosti Prima Zdroj Považská Bystrica, spol. s r. o. Organizácia a vedenie výberových procesov, zapracovania a vzdelávania. Výkon komplexnej personálnej administratívy podľa aktuálnej legislatívy (príprava zmlúv a ostatných personálnych dokumentov, dochádzka, nástupy a výstupy zamestnancov, prihlášky a odhlášky sociálna poisťovňa, zdravotné poisťovne). Príprava podkladov pre spracovanie miezd externou spoločnosťou. Osobnostné predpoklady uchádzača sú zodpovednosť, diskrétnosť, záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia. Samozrejmosťou je znalosť legislatívy v oblasti personalistiky.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

OBCHODNÝ MANAŽÉR

Typ úvazku:

plný úväzok

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

+ čiastočný homeoffice

Vzdelanie: EKONOMICKÉ, MARKETING, OBCHOD

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

Prax:

Prax vítaná

Vodičský preukaz:

B

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1600 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Plánovanie a tvorba marketingovej stratégie. Marketingový prieskum v oblasti realít. Spracovanie prehľadov, marketingových analýz. Administrácia inzerátov a marketingových materiálov spoločnosti. Správa Inzerátov na realitných portáloch. Tvorba podkladov v rámci spolupráce s inými úsekmi a administrácie zmluvných dokumentov Príprava a spracovanie zmluvných dokumentov súvisiacich s obchodnou činnosťou v oblasti prenájmu nehnuteľností. Spracovanie písomností a materiálov súvisiacich s obchodnou činnosťou. Komunikácia, rokovania s partnermi v súvislosti s obchodnou činnosťou.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – Pokročilý
 • Microsoft Word – Pokročilý
 • Microsoft Outlook – Pokročilý

SPRÁVCA IT (HW+SW)

Typ úvazku:

plný úväzok

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

+ čiastočný homeoffice

Vzdelanie: INFORMATIKA, TECHNOLÓGIE

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

Prax:

Pri stredoškolskom vzdelaní: 2 roky

Pri vysokoškolskom vzdelaní: prax vítaná

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1600 €

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Pracovná pozícia vyžaduje dobrú znalosť operačných systémov MS Windows a MS Windows Server na úrovni administrátora. Ďalej znalosť sieťových technológií (IPv4, routing, switching, bezpečnosť, VPN), MS Office (Excel, PowerPoint, Word, Outlook), orientáciu v hardware a software PC, databázových aplikácií

Výhodou je znalosť aplikácií SOFTIP PROFIT na úrovni administrátora, správa VPN siete na báze CISCO a KERIO, certifikácia CCNP/CCDP/ekvivalent takejto certifikácie.

Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – Pokročilý
 • Microsoft Excel – administrátor
 • Microsoft Word – administrátor
 • Microsoft Outlook – administrátor

SPRÁVCA AREÁLU

Typ úvazku:

plný úväzok

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 16:30

 

Vzdelanie:

stredoškolské s maturitou

stredoškolské bez maturity

(jedno z uvedených)

Prax:

nevyžaduje sa

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

5 – 6 €/hod

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Správa a údržba nehnuteľností, pozemkov, exteriérových prvkov, jazier a pod. Zabezpečovanie prevádzky areálu pre prácu ostatných zamestnancov, nájomníkov alebo počas konania rôznych spoločenských akcií.

Ostatné znalosti

 • Strojopis
 • Microsoft Excel
 • Microsoft Word
 • Microsoft Outlook

REGIONÁLNY TECHNIK STREDNÉ POVAŽIE

Typ úvazku:

plný úväzok

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 17:00

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

nevyžaduje sa

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1600 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Správa budov a starostlivosť o nehnuteľnosti, v ktorých sú situovaný nájomníci. Rozvoj nehnuteľností a práca na nových projektoch. Zabezpečovanie revízií, energetickej efektívnosti a prieskumov trhu v oblasti. Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

REGIONÁLNY TECHNIK BANSKÁ BYSTRICA

Typ úvazku:

plný úväzok

 

Pracovná doba:

Štandard:

začiatok 7:00 – 8:00

koniec 15:30 – 17:00

 

Vzdelanie: TECHNICKÉ, STAVEBNÉ, EKONOMICKÉ

stredoškolské s maturitou

vysokoškolské I. stupňa

vysokoškolské II. stupňa

(jedno z uvedených)

 

Prax:

nevyžaduje sa

 

Vodičský preukaz:

Mzdové ohodnotenie:

1200 – 1600 eur

Zamestnanecké benefity

 • zaškolenie a následné vzdelávanie
 • rozšírenie odborných schopností pomocou školení
 • koncoročné odmeny a priebežné prehodnocovanie mzdového ohodnotenia
 • možnosť aktívne sa zapájať do tvorby zmien a zlepšovania procesov v spoločnosti

Správa budov a starostlivosť o nehnuteľnosti, v ktorých sú situovaný nájomníci. Rozvoj nehnuteľností a práca na nových projektoch. Zabezpečovanie revízií, energetickej efektívnosti a prieskumov trhu v oblasti. Osobnostné predpoklady uchádzača sú záujem ďalej sa vzdelávať v odbore, komunikatívnosť, schopnosť adaptovať sa na zmeny a schopnosť navrhovať vlastné riešenia.

Ostatné znalosti

 • Strojopis – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Microsoft Outlook – pokročilý

Zašlite nám svoj životopis!

**Prílohy je potrebné nahrať naraz, inak sa vždy zašle iba posledný nahraný súbor. Novým nahraním prílohy sa premaže pôvodná.

Alebo zašlite prosím svoj životopis na email:

sekretariat@primapx.sk